اخبار

آخرین اخبار درباره صنعت آب و فاضلاب و صنایع وابسته را از اینجا پیگیری کنید

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب گفت: انجمن در سال‌های گذشته بسیار خوب تفکیک وظایف کرده و دپارتمان‌های مختلف را راه‌اندازی کرده است  و در مسیر درستی پیش می‌رود.

مدیرعامل شرکت نیلاب صنعت که از شرکت‌های فعال عضو انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب است، گفت: انجمن نیاز به پویایی دارد و این پویایی با ورود نیروهای جوان و تازه نفس که انرژی و انگیزه فراوانی دارند، امکانپذیر خواهد شد.

عضو اصلی هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب گفت: گام‌های خیلی مثبتی توسط انجمن در سال‌های اخیر برداشته شده است اما در کنار آن کارهایی هم می‌خواهیم در دوره جدید انجام دهیم که یکی از آنها پرمخاطب کردن نشریه‌هاست.

مدیرعامل شرکت افلاک نوین کار گفت: به نظرم انجمن باید به دنبال همدلی و اتحاد بین اعضا باشد و رقابت‌ها را فنی و به بروز کند.

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب روز شنبه یازدهم آذر ماه در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.